Loading…
Događaj
Lokacija
Govornik
Kontakt
7:00 PM
Događaj:
Opportunity Meeting
Lokacija:
Hotel AC Forum, Sala "Barcelona"

Passeig del Taulat, 278

Barcelona, Spain
Govornik:
George Casale, Annamaria Riccardi
Kontakt:
NeoLife

Downloads

Raspoloživi dokumenti za preuzimanje za ovu regiju
Trenutno nema raspoloživih dokumenata za ovu regiju.