Loading…
Događaj
Lokacija
Govornik
Kontakt
8:00 AM
Događaj:
July 2019 – Month End
Add to Calendar August 1, 2019 8:00 AM July 2019 – Month End Africa

31/07/2019 - Wednesday - 08h00 - 20h00 - Month End Day 1 - West Africa & Nigeria

01/08/2019 -Thursday - 08h00 - 20h00 - Month End Day 1 - Southern & East Africa

05/08/2019 - Monday - 08h00 - New Month - August 2019

Africa, Africa
Lokacija:
Africa

31/07/2019 - Wednesday - 08h00 - 20h00 - Month End Day 1 - West Africa & Nigeria

01/08/2019 -Thursday - 08h00 - 20h00 - Month End Day 1 - Southern & East Africa

05/08/2019 - Monday - 08h00 - New Month - August 2019

Africa, Africa
Govornik:
Kontakt:

Downloads

Raspoloživi dokumenti za preuzimanje za ovu regiju